Ціна: UAH 100


Заржицький Олександр Станіславович

Правові аспекти регіональної екологічної політики.

 

Анотація: У дисертаційному дослідженні захищаються нові наукові положення і висновки з правових аспектів регіональної екологічної політики, обґрунтовується зв'язок правових засад забезпечення регіональної екологічної політики із державно-правовим механізмом реалізації регіональної екологічної політики. Обґрунтовується науковий підхід щодо юридичної природи регіональної екологічної політики як захід, спрямований на забезпечення стійкого розвитку, визначено зміст і структуру правового забезпечення регіональної екополітики, основних напрямків, засобів, цілей і задач на рівні окремо взятого регіону України з кризовим станом (на матеріалах Придніпровського регіону). Розкривається інституційне та функціонально-правове забезпечення регіональної екологічної політики органами загальної і спеціальної компетенції. Аналізується юридична відповідальність як засіб реалізації регіональної екологічної політики. Теоретичні положення, висновки та узагальнення можуть бути використані для вдосконалення системи забезпечення екологічної безпеки і як завершення дисертаційного дослідження пропонується проект Концепції правового забезпечення регіональної екологічної політики.

Дата захисту: 07.10.2002

Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: Андрейцев Володимир Іванович, д.ю.н., проф., 12.00.06. .


Автореферат (22,09 KB)