Ціна: UAH 100
UAH 50
Ви економите: 50.00%


Рокіцький Олександр Михайлович

Іван Пулюй у світовій науці й культурі

 

Анотація: Дисертація присвячена дослідженню науково-педагогічної, адміністративної та громадсько-політичної діяльності видатного українського вченого, фізика та електротехніка Івана Павловича Пулюя. Комплексний порівняльний аналіз його творчої спадщини показує, що праці вченого з фізики сприяли утвердженню атомістичної теорії будови речовини, стали підґрунтям відкрить Х-променів та електрона, становлення Х-променелогії як науки, її активного застосування в медицині, а наукові гіпотези щодо механізму виникнення і природи катодних та Х-променів набагато випередили загальний рівень тогочасних наукових уявлень. Встановлено, що теоретичні праці І.Пулюя з електродинаміки змінних струмів мали вплив на формування окремих розділів теоретичних основ електротехніки, винаходи з фізики, електротехніки та телефонії були відзначені найвищими нагородами, деякі з них запатентовані у багатьох країнах Європи. Віртуозне володіння методами фізичного і математичного моделювання розкриває ще одну із граней його універсального таланту.Показаноно, що викладацька та адміністративна діяльності І.Пулюя на посаді декана та ректора Німецької політехніки у Празі була підпорядкована розв'язанню найголовніших науково-освітніх завдань. Аналіз його громадсько-політичної діяльності виявив її значний вплив на українське духовне і національне відродження, формування та утвердження української національної ідеї.

Дата захисту: 02.10.2002

Місце захисту: Тернопiльський державний технiчний унiверситет iм.Iвана Пулюя

Науковий керівник: Шендеровський Василь Андрійович, д.ф.-м.н., 01.04.10. .


Автореферат (33,47 KB)