Ціна: UAH 100


Слепець Володимир Миколайович

Європейське право у галузі оподаткування (загальнотеоретичні та історико-правові аспекти)

 

Анотація: Дисертація містить комплексний аналіз теоретичних та історико-правових аспектів передумов, джерел та перебігу формування Європейського права взагалі і у галузі оподаткування зокрема. У дисертації обґрунтовано тезу про те, що процес формування і сучасний стан Європейського права у галузі оподаткування відображають дію принципу наступності права, чим зумовлено концепцію, зміст норм і характер джерел останнього. З врахуванням цього методологічного посилання проаналізовано поняття та зміст Європейського права взагалі та Європейського інтеграційного податкового права, зокрема, встановлено їх характерні ознаки та структуру. Досліджені особливості джерел Європейського права у галузі оподаткування, дано їх класифікацію, розглянуто зміст та процес формування і вдосконалення кожного з таких джерел.

Дата захисту: 11.07.2002

Місце захисту: Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

Науковий керівник: Білий Ігор Леонардович, к.ю.н., доц., 12.00.01. .


Автореферат (28,83 KB)