Ціна: UAH 100


Поляков Іван Іванович

Організація та діяльність судових органів року Таврійської губернії за Судовою реформою 1864 року (60 - 90-ті роки ХІХ ст.)

 

Анотація: Дисертація присвячена комплексному і всебічному дослідженню таких судових органів Таврійської губернії, як Сімферопольський окружний суд та його інститути (судові слідчі, прокуратура, суд присяжних засідателів, присяжні повірені, судові пристави), а також мирові суди, організація та діяльність яких здійснювались у цьому регіоні Російської імперії на засадах Судових статутів 1864 р.У дисертації акцентується увага на аспектах організації та діяльності судових органів Таврійської губернії, які не втратили своєї актуальності і в наш час та можуть бути враховані у процесі реформування сучасної судової системи України.

Дата захисту: 22.06.2002

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Гончаренко Володимир Дмитрович, д.ю.н., проф., 12.00.01. .


Автореферат (24,68 KB)