Ціна: UAH 100


МоскальГеннадійГеннадійович

Інститут тимчасового генерал-губернатора в Україні у кінці ХІХ - на початку ХХ ст.

 

Анотація: `У дисертації вперше в українській історико-правовій науці спеціально досліджується інститут тимчасового генерал-губернатора на українських землях в складі Російської імперії, соціально-політичні чинники його утворення, організаційно-правові засади функціонування тимчасових генерал-губернаторств, їх практична діяльність. Проаналізована специфіка компетенції тимчасового генерал-губернатора, її зміни протягом останніх десятиріч ХІХ - початку ХХ ст. Висвітлено основні етапи існування тимчасових генерал-губернаторств на території України: період політичної кризи кінця 1870-х - початку 1880-х рр., перша російська революція 1905-1907 рр., Перша світова війна. Детально розглянуті особливості правового статусу тимчасового генерал-губернатора щодо кожного з них. Доводиться, що в силу специфіки суспільно-політичного розвитку українських земель в складі Російської імперії така форма імперського правління, як тимчасове генерал-губернаторство, тут була більш широко представлена, ніж в інших національних частинах держави.`

Дата захисту: 11.07.2002

Місце захисту: Національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Ярмиш Олександр Назарович, д.ю.н., проф., 12.00.01. .


Автореферат (29,07 KB)