Ціна: UAH 100


Супрун Дмитро Миколайович

Організаційно-правові засади та юрисдикційні основи діяльності Європейського Суду з прав людини.

 

Анотація: Дисертаційна робота присвячена дослідженню організаційно-правових засад та юрисдикційних основ функціювання Європейського Суду з прав людини. Автором проведено комплексний аналіз особливостей правової системи Європейської Конвенції про захист прав людини і основних свобод 1950 року, а також встановлено роль, яку в ній відіграє Суд як автентичний інтерпретатор конвенційних норм. Проаналізовано організаційну структуру Суду та особливості процедури розгляду індивідуальних заяв, сформульовано пропозиції щодо їх вдосконалення. Досліджено природу та особливості юриспруденції Суду, а також основні властивості його інтерпретаційного механізму. Окремо розглянуто основні аспекти входження України в юрисдикційний механізм Конвенції, сформульовано пропозиції по вдосконаленню українського права з метою ефективної реалізації конвенційних положень на національному рівні.

Дата захисту: 25.06.2002

Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: Заблоцька Людмила Григорівна, к.ю.н., доц., 12.00.11. .


Автореферат (22,62 KB)