Ціна: UAH 100


Савчук Костянтин Олександрович

Міжнародно-правові погляди академіка В.Е. Грабаря.

 

Анотація: Дисертацію присвячено дослідженню наукової спадщини академіка В.Е. Грабаря, визначенню її ролі в загальному розвитку вітчизняної та світової науки міжнародного права.На підставі аналізу різноманітного джерельного матеріалу відтворено повну наукову біографію академіка В.Е. Грабаря. До наукового обігу введено деякі невідомі та маловідомі праці вченого, які дають можливість більш повного розкриття його творчості. Проаналізовано внесок В.Е. Грабаря в дослідження історії міжнародного права та його науки, зокрема, його погляди на час виникнення міжнародного права, середньовічну доктрину міжнародного права, роль і місце Гуго Гроція в розвитку науки міжнародного права, історію російської та української науки міжнародного права. У дисертації висвітлено теоретичний доробок вченого, а саме оригінальні концепції співвідношення війни та міжнародного права та реальної рівності держав. Досліджено праці В.Е. Грабаря в різних галузях міжнародного права, а також міжнародного приватного права.

Дата захисту: 12.07.2002

Місце захисту: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

Науковий керівник: Денисов В.Н., д.ю.н., проф., 12.00.11. .


Автореферат (24,82 KB)