Ціна: UAH 100


Курман Олександр Васильович

Методика розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами

 

Анотація: `Об'єктом дослідження виступає діяльність: 1) злочинців при вчиненні шахрайства з фінансовими ресурсами, 2) оперативних та слідчих органів по виявленню та розслідуванню даної категорії злочинів. Мета дослідження - розробити методику розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами. Методи дослідження: порівняльно-правовий, історико-правовий, формально-логічний, функціональний, системно-структурний та інші. У роботі виділено і розглянуто структурні елементи криміналістичної характеристики даного виду злочинів (спосіб злочину, обстановка і типові сліди злочину, особа злочинця), надана їх детальна характеристика. Досліджуються особливості початкового етапу розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами: організація і планування роботи слідчих і оперативних підрозділів, типові ситуації, слідчі версії, які висуваються на даному етапі розслідування, специфіка необхідних початкових слідчих дій, тактичні операції. Основні положення дисертаційного дослідження знайшли своє застосування в діяльності слідчих таоперативних працівників органів МВС України.`

Дата захисту: 26.06.2002

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Шепітько Валерий Юрийович, д.ю.н., проф., 12.00.09. .


Автореферат (22,99 KB)