Ціна: UAH 100


Неумивайченко Надія Миколаївна

Особливості виникнення, зміни та припинення трудових правовідносин державних службовців.

 

Анотація: Визначені поняття державної служби як різновиду трудової діяльності і державного службовця як особливого суб'єкта трудових правовідносин. Проведена класифікація трудових правовідносин державних службовців. Визначені трудові відносини державних службовців, які відносяться до предмета трудового права. Виявлено співвідношення між нормами Закону України `Про державну службу` і нормами КЗпП України в питаннях регулювання трудових відносин державних службовців. Досліджені питання відбору кадрів, проведення конкурсів, атестації, порядку призначення на посади, просування по службі, припинення державної служби. Внесені пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства, яке регулює питання виникнення, зміни та припинення трудових правовідносин державних службовців.

Дата захисту: 11.06.2002

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Гончарова Г.С., к.ю.н., доц., 12.00.05. .


Автореферат (21,79 KB)