Ціна: UAH 100


Летнянчин Любомир Іванович

Конституційні обов'язки людини і громадянина в Україні: проблеми теорії і практики

 

Анотація: Дисертація присвячена комплексному дослідженню конституційних обов'язків людини і громадянина в Україні як самостійного правового явища. Визначено поняття конституційних обов'язків, розкрито їх юридичну природу, висвітлено їх конституційні витоки та еволюцію, здійснено їх системно-структурний аналіз як елемента конституційного статусу особи, їх місця і ролі в побудові в Україні правової держави. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення існуючої системи конституційних обов'язків людини і громадянина в Україні.

Дата захисту: 11.06.2002

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Тодика Юрій Миколайович, д.ю.н., проф., 12.00.02. .


Автореферат (56,22 KB)