Ціна: UAH 100


Дятленко Наталя Миколаївна

Господарсько-правові засоби попередження ухилень від сплати податків

 

Анотація: `Об'єкт дослідження: категорія, яка у праві України визначається як ухилення від сплати податків. Мета дослідження: визначення конкретних господарсько-правових засобів попередження ухилень від сплати податків. Методи дослідження та апаратура: сучасні методи пізнання: аналізу та узагальнення, соціологічного дослідження, формально-логічний, системно-структурний, порівняльно-правовий, методи статистичного й історичного аналізу. Теоретичне та практичне значення полягає у визначенні сукупності господарсько-правових засобів попередження ухилень від сплати податків, розробці класифікації ухилень від сплати податків, обґрунтованні сукупності господарсько-правових причин ухилень від сплати податків. На основі аналізу господарсько-правових засобів попередження ухилень від сплати податків розроблені рекомендації щодо удосконалення національного законодавства. Результати дослідження використані при підготовці пропозицій до Податкового кодексу України. На основі дослідження розроблений ряд тем навчального курсу `Комерційне право` і спецкурс `Податкове законодавство`. Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що вперше проведено дослідження господарсько-правових засобів попередження ухилень від сплати податків, а також в праві України визначені конкретні господарсько-правові засоби попередження ухилень від сплати податків, основні елементи взаємозв'язку процесів тінізації економіки та ухилень від сплати податків, проаналізовано співвідношення кримінально-правового та господарсько-правового аспектів категорії `ухилення від сплати податків`. Сферою використання є нормотворчі органи центральної влади, суб'єкти господарювання, господарські суди, вищі учбові заклади.`

Дата захисту: 28.05.2002

Місце захисту: Інститут економіко-правових досліджень НАН України

Науковий керівник: Мамутов В.К., д.ю.н., проф., акад. НАНУ12.00.04


Автореферат (29,25 KB)