Ціна: UAH 100


Шамшина Ірина Іванівна

Правові проблеми регулювання відносин в сфері охорони праці в сучасних умовах.

 

Анотація: `В дисертації досліджуються правова природа, сутність, соціальні функції охорони праці на сучасному етапі, аналізується зміст права робітника на охорону праці та зобов'язання роботодавця по забезпеченню безпеки праці. Особлива увага приділяється юридичному механізму забезпечення конституційного права робітника на охорону праці в умовах ринкових перетворень в суспільстві, досліджується зміст юридичної відповідальності сторін трудового правовідношення в сфері охорони праці та шляхи її вдосконалення. Розглядаються питання імплементації міжнародно-правових норм в вітчизняне законодавство про охорону праці. Обґрунтовуються конкретні пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання охорони праці в Україні.`

Дата захисту: 14.06.2002

Місце захисту: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Науковий керівник: Лазор Лідія Іванівна, к.ю.н., доц., 12.00.05. .


Автореферат (26,53 KB)