Ціна: UAH 100


Присяжнюк Анатолій Йосипович

Конституційне будівництво в УНР доби Директорії (листопад 1918 - початок 1921 рр.)

 

Анотація: Дисертація присвячена дослідженню цілісною картини конституційного будівництва в УНР за часів владування Директорії. На основі правового аналізу конституційних актів, нереалізованих проектів конституції України, архівних документів проблемно і аргументовано досліджено розвиток конституційного будівництва в УНР в листопаді 1918 - на початку 1921 рр., вплив на нього різних об'єктивних і суб'єктивних факторів. Визначено, що конституційне будівництво в УНР було закономірним підсумком державотворення, відтворило у собі ті тенденції й особливості, які мали місце в процесі державотворення. Виявлено два етапи в конституційному будівництві доби Директорії, їх особливості, зміни в конституційному оформленні двох напрямків в процесі державотворення. Здійснено порівняльно-правовий аналіз проектів Конституції УНР та конституційних актів, виданих під час перебуванні при владі Директорії, проведено порівняння їх норм з вміщеними Конституції України 1996 р., конституціях демократичних країн світу.

Дата захисту: 15.06.2002

Місце захисту: Національна академія внутрішніх справ України

Науковий керівник: Кузьмінець Олександр Васильович, д.і.н., проф., 07.00.01. .


Автореферат (28,92 KB)