Ціна: UAH 100


Білоконь Микола Васильович

Органи державного управління та місцеве самоврядування в Російській імперії в другій половині XIX століття (на матеріалах Лівобережної України): історико-правове дослідження

 

Анотація: Дисертація присвячена комплексному вивченню правових основ взаємовідносин місцевих органів державного управління Російської імперії і органів місцевого самоуправління у другій половині XIX ст. на матеріалах Лівобережної України. В роботі проаналізовані вітчизняні юридичні парадигми другої половини XIX ст. стосовно питань теорії співвідношення державної влади, державного управління (з одного боку), і місцевого самоуправління (з іншого). Спеціально досліджені зміни в компетенції органів місцевого державного управління та місцевого самоуправління в площині іх взаємовідносин. В дисертації вивчені правові основи взаємовідносин земських установ і галузевих губернських органів: казенних палат, акцизних палат, акцизних управлінь, контрольних палат, управлінь державного майна. Досліджуються правові основи здійснення управлінських та наглядових функцій повітовою адміністрацією та органами селянського самоврядування.

Дата захисту: 15.06.2002

Місце захисту: Національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Ярмиш Олександр Назарович, к.ю.н., проф., 12.00.01. .


Автореферат (27,74 KB)