Ціна: UAH 100


Діковська Ірина Андріївна

Договір повітряного чартеру у міжнародному приватному праві.

 

Анотація: Дисертація містить комплексний аналіз теоретичних і практичних питань, пов`язаних з регулюванням договору повітряного чартеру у міжнародному приватному праві. У дисертації досліджено правову природу договору повітряного чартеру, проведено класифікацію договорів повітряного чартеру, визначено колізійні прив`язки, які слід застосовувати до відносин, що виникають із чартерних правовідносин з іноземним елементом. Розроблені і сформульовані основні теоретичні положення договору повітряного чартеру у міжнародному приватному праві. Досліджено особливості правового становища учасників чартерного перевезення, здійснено аналіз прав та обов'язків сторін договору повітряного чартеру. Обґрунтовано висновки щодо особливостей цивільної відповідальності при виконанні міжнародних повітряних чартерних перевезень. Приділена увага розробці конкретних практичних рекомендацій по застосуванню міжнародного законодавства стосовно повітряних перевезень, а також рекомендацій щодо регулювання договору повітряного чартеру у законодавстві України.

Дата захисту: 18.06.2002

Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: Кузнєцова Наталія Семенівна, д.ю.н., проф., 12.00.03. .


Автореферат (25,44 KB)