Ціна: UAH 100


Саєнко Володимир Володимирович

Правове регулювання використання інсайдерської інформації на ринку цінних паперів.

 

Анотація: `Дисертація містить комплексний аналіз теоретичних і практичних питань, пов'язаних із укладенням на основі інсайдерської інформації угод, спрямованих на придбання або відчуження цінних паперів, та іншими формами використання інсайдерської інформації. Розкрито суть заборони використання інсайдерської інформації, визначено поняття інсайдерської інформації та інсайдера, проаналізовано норми законодавства США і держав Європейського Союзу у галузі регулювання використання інсайдерської інформації, висвітлено проблеми правозастосування. Розглядаються правові підстави для запровадження Україною правового регулювання використання інсайдерської інформації, місце такого регулювання у законодавстві України, яке регулює інформаційні відносини, співвідношення між поняттям інсайдерська інформація і поняттями конфіденційна інформація та комерційна таємниця, існуючі вимоги по розкриттю інформації на ринку цінних паперів та обмеження по використанню інформації деякими працівниками професійних учасників ринку цінних паперів. Виходячи з кращих зразків світової наукової думки і досвіду у цій галузі, пропонується розроблений з врахуванням особливостей українського законодавства текст статей закону, який покликаний врегулювати питання використання інсайдерської інформації в Україні.`

Дата захисту: 18.06.2002

Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: Щербина Валентин Степанович, д.ю.н., проф., 12.00.04. .


Автореферат (32,63 KB)