Ціна: UAH 100


Логінова Світлана Миколаївна

Адвокатська таємниця: теорія і практика.

 

Анотація: Дисертація присвячена проблемам адвокатської таємниці як складової інституту захисту прав і свобод людини та громадянина. У роботі дано визначення поняття `адвокатська таємниця`, досліджені її складові елементи та місце у системі захисту прав і свобод людини та громадянина. Автором запропоновано механізм забезпечення адвокатської таємниці, що і є реалізацією прав і свобод людини та громадянина.

Дата захисту: 10.06.2002

Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: Шибіко Василь Петрович, к.ю.н., доц., 12.00.10. .


Автореферат (28,63 KB)