Ціна: UAH 100


Жовтобрюх Микола Миколайович

Звичаєве право: сутність, генеза, чинність.

 

Анотація: `Об'єкт дослідження - звичаєве право як соціальний феномен. Мета дослідження - аналіз сутністних складових, підстав формування та дієвих чинників звичаєвого права. Методи дослідження та апаратура - системний аналіз, теоретичний аналіз, узагальнення та систематизація фактів. Наукова новизна - визначено соціальні детермінанти чинності звичаєвого права, розглянуто становлення його теорії, проаналізовані властивості вітчизняного звичаєвого права, специфіка його чинників, характерні ознаки, простежено зв'язок функціональних особливостей звичаєвого права з необхідністю саморегуляції відносин спільноти, проаналізовані сфери прояву звичаєвого права на рівні соціального простору, духовно-практичної та інтелектуальної діяльності. Практичні результати і новизна - філософсько-правое осмислення феномена звичаєвого права, дослідження проблеми його чинності та специфіки функціонування сприяє більш глибокому розумінню становлення та подальших шляхів еволюції права в Україні. Предмет і ступінь впровадження - розвиток методології дослідження філософсько-правового процесу в Україні. Сфера використання - науково-дослідна та законотворча діяльність, навчальний процес.`

Дата захисту: 13.05.2002

Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: Бичко Ігор Валентинович, д.філос.н., проф., 09.00.01. .


Автореферат (24,53 KB)