Ціна: UAH 100


Мороз Сергій Петрович

Ідея прав людини у політико-правовій думці України (IX - початок XX століття).

 

Анотація: Дисертація присв'ячена комплексному аналізу ідеї прав людини у політико-правовій думці України (ІХ - початок ХХ ст.) як системному об'єкту, що утворюється кількома невіддільними одна від одної складовими: свобода, рівність, справедливість. Розкрито теоретичні засади, структуру і зміст основних положень проблеми прав людини на різних етапах розвитку, її переломлення в концепціях свободи нації, місце-вого самоврядування, державотворення, які стали пріоритетними в кінці ХVIII - на початку ХХ ст. Доведено існування глибокого коріння ідеї прав людини у вітчизняній історії і її невіддільність від функціонування сучасних міжнародних стандартів у галузі прав людини.

Дата захисту: 28.05.2002

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Скакун Ольга Федорівна, д.ю.н., проф., 12.00.01. .


Автореферат (31,62 KB)