Ціна: UAH 100


Тищенко Олена Володимирівна

Правові проблеми укладення, зміни та припинення трудового договору з педагогічними працівниками середніх загальноосвітніх шкіл України.

 

Анотація: `Дисертацію присвячено питанням правового регулювання праці педагогічних працівників середніх загальноосвітніх шкіл. В роботі досліджуються нормативно-правові акти, які регламентують укладення, зміну та припинення трудового договору з вказаною категорією працівників. А саме: уточнюються встановлені вимоги допуску до заняття педагогічною діяльністю, порядок укладення трудового договору з педагогічними працівниками, розглядаються особливості укладення окремих видів трудових договорів з педагогічними працівниками (контракт, сумісництво, трудовий договір з молодими спеціалістами), аналізується порядок зміни трудового договору з педагогічними працівниками, вплив результатів атестації на зміну умов трудового договору, уточнюється порядок розірвання трудового договору з ініціативи педагогічного працівника, з ініціативи керівників середніх загальноосвітніх шкіл. Розкривається правовий зміст поняття `аморальний проступок працівника, що виконує виховні функції`. Вивчається судова практика трудових спорів у середніх загальноосвітніх школах. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання праці педагогічних працівників середніх загальноосвітніх шкіл`

Дата захисту: 17.05.2002

Місце захисту: Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова

Науковий керівник: Пастухов Володимир Павлович, к.ю.н., проф., 12.00.03 . .


Автореферат (32,13 KB)