Ціна: UAH 100


Ариванюк Тетяна Олексіївна

`Правове регулювання відносин власності між подружжям`.

 

Анотація: Дисертація присвячена дослідженню проблем правового регулювання відносин власності між подружжям в сучасних умовах за чинним Кодексом про шлюб та сім'ю України 1969 р. та новим Сімейним кодексом України 2002 р., що має вступити в дію з 1 січня 2003 р. В дисертації проаналізовано розвиток інституту права власності подружжя, визначено поняття права власності подружжя та правового режиму спільного майна. Досліджені правові підстави і умови виникнення у подружжя права спільної власності на придбаване в період шлюбу майно, особливості здійснення подружжям правомочностей щодо спільного та роздільного майна. Висвітлено питання припинення права спільної власності шляхом її поділу, визначено принципи та порядок проведення такого поділу подружжям та судом. Сформульовані науково-теоретичні висновки щодо правового режиму спільного та роздільного майна подружжя та конкретні рекомендації щодо вдосконалення правового регулювання відносин власності між подружжям.

Дата захисту: 22.05.2002

Місце захисту: Волинський державний університет імені Лесі Українки

Науковий керівник: Дзера Олександр Васильович, д.ю.н., проф., 12.00.03. .


Автореферат (31,79 KB)