Ціна: UAH 100


Грицкевич Сергій Геннадійович

Конституційні екологічні права людини й громадянина та їх забезпечення органами внутрішніх справ.

 

Анотація: `Дисертацію присвячено дослідженню місця і ролі органів внутрішніх справ у сфері забезпечення конституційних екологічних прав людини і громадянина, з'ясуванню відмінностей конституційних екологічних прав від інших конституційних прав і свобод, доведенню доцільності існування конституційних екологічних прав як окремої групи конституційних прав. В роботі дисертант аналізує й визначає поняття конституційних екологічних прав людини і громадянина, критерії їх відмінності від інших видів конституційних прав, відповідності їх міжнародно-правовим нормам, здійснює комплексне дослідження нормативної вітчизняної та зарубіжної правової бази, наукового матеріалу, досвіду діяльності державних органів у галузі забезпечення реалізації конституційних екологічних прав людини і громадянина, здійснює пошук та опрацювання конкретних пропозицій щодо вдосконалення зазначеної діяльності, заповнення прогалин, що мають місце в науці із зазначеної проблеми.`

Дата захисту: 17.04.2002

Місце захисту: Національна академія внутрішніх справ України

Науковий керівник: Олійник Анатолій Юхимович, д.ю.н., проф., 12.00.02. .


Автореферат (23,23 KB)