Ціна: UAH 100


Волох Олена Василівна

Історія кримінально-правової боротьби з посяганнями на право власності в Україні (1917-1927 роки).

 

Анотація: Дисертація присвячена дослідженню політико-правових підходів національних урядів України в період визвольних змагань 1917-1920 років та уряду радянської України протягом 1917-1927 років до проблеми власності та кримінально-правової охорони власності від протиправних посягань. На основі вивчення законодавчих актів, архівних документів і матеріалів, періодичної преси, наукової літератури аналізується практика законотворення, висвітлюються питання становлення та діяльності правоохоронних органів у сфері боротьби з посяганнями на власність.

Дата захисту: 15.03.2002

Місце захисту: Національна академія внутрішніх справ України

Науковий керівник: Михайленко Петро Петрович, к.ю.н., доц., 12.00.08. .


Автореферат (24,42 KB)