Ціна: UAH 100


Гарасимів Тарас Зеновійович

Принципи права соціального забезпечення України

 

Анотація: `У дисертації розглядаються поняття та ознаки принципів сучасного права соціального забезпечення України, проводиться аналіз чинного законодавства України про соціальне забезпечення. У роботі визначаються принципово нові підходи до теорії принципів права соціального забезпечення відповідно до природничої теорії права та його принципів, а також сучасних процесів реформування національної системи соціального забезпечення відповідно ринковим перетворенням суспільства. Особлива увага приділена аналізу положень, які, на думку автора, складають систему принципів права та правових принципів права соціального забезпечення. Обґрунтовуються конкретні рекомендації щодо вдосконалення діючого законодавства України про соціальне забезпечення та практики його застосування.`

Дата захисту: 15.02.2002

Місце захисту: Львівський національний університет імені Івана Франка

Науковий керівник: Пилипенко Пилип Данилович, к.ю.н., доц., 12.00.05. .