Ціна: UAH 100


Холод Юрій Анатолійович

Загальна поліція Російської імперії в Україні в 1862-1905 рр.

 

Анотація: Дисертація присвячена комплексному вивченню розвитку та функціонування загальної поліції в Україні в 1862-1905 рр., правового регулювання її діяльності, матеріального та кадрового забезпечення, основним напрямкам діяльності поліцейського апарату самодержавства в українських губерніях щодо охорони громадського порядку у вказаний період. У роботі доводиться, що в системі місцевих державних органів царизму в Україні особливе місце посідала загальна поліція, яка була основним знаряддям проведення соціально-економічних та політичних заходів уряду, для чого поліцейським установам надавався великий обсяг повноважень. Досліджуються особливості поліцейського законодавства Російської імперії другої половини XIX ст. та компетенція загальної поліції. Визначаються тенденції розвитку поліцейського апарату царизму, аналізуються його структурні елементи, розглядаються напрямки діяльності органів загальної поліції в Україні в другій половині XIX - на початку XX ст.

Дата захисту: 26.01.2002

Місце захисту: Національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Ярмиш Олександр Назарович, д.ю.н., проф., 12.00.01. .