Ціна: UAH 100


Козаченко Анатолій Іванович

Органи державої влади і управління України другої половини ХVІІ ст.

 

Анотація: Дисертацію присвячено проблемі організації державної влади України другої половини ХVІІст. В процесі роботи встановлено походження, структуру та правове регулювання органів державної влади і управління. Реконструйовано механізм формування, склад, функціонування та компетенцію органів генерального,полкового та сотенного урядів.Визначено державно-правовий статус Української держави, форму державного правління та форму політичного режиму. Особливим чином зосереджено увагу на динаміку розвитку органів державної влади і управління.Розкрито умови, державно-правові наслідки та значення цього процесу для Української держави.

Дата захисту: 23.01.2002

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Сафронова Інесса Павлівна, д.ю.н., проф., 12.00.01. .