Ціна: UAH 100


Стешенко Володимир Миколайович

Оренда території в міжнародному публічному праві

 

Анотація: Дисертація є дослідженням, в якому комплексно вивчені сутність та зміст інституту оренди державної території в міжнародному публічному праві. На підставі аналізу доктрини та міжнародних договорів з'ясовано юридичну природу оренди території, визначено титул орендованої території, сформульовано поняття `оренда території`, визначено її суттєві ознаки, досліджено статус осіб на орендованій території, питання відповідальності та процедури оренди. У дисертації сформульовано концептуальні положення, обгрунтовано нові пропозиції й висновки щодо досліджуваної теми

Дата захисту: 20.12.2002

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Буроменський Михайло Всеволодович, д.ю.н., проф., 12.00.11. .