Ціна: Зателефонуйте, аби уточнити ціну


Амельченко Марія Василівна

Захист прав суб'єктів господарювання в судовому процесі та у виконавчому провадженні

 

Анотація: `Об'єкт дослідження: процесуальний порядок діяльності господарських судів по вирішенню господарських спорів та Державної виконавчої служби по примусовому виконанню судових рішень. Мета дослідження: вивчення і комплексний аналіз законодавства та правозастосовчої практики, накопиченої господарськими судами першої інстанції в процесі здійснення правосуддя, Державною виконавчою службою при виконанні рішень господарських судів, аналіз наукових поглядів та обгрунтування пропозицій щодо удосконалення судової форми захисту прав суб'єктів господарювання, а також примусового виконання рішень. Методи дослідження та апаратура: діалектичний метод пізнання, формально-логічний, системно-структурний, порівняльно-правовий, статистичний, аналітико-синтетичний. Теоретичне та практичне значення дослідження полягає в тому, що висновки і пропозиції можуть бути використані у судовій практиці з розгляду господарських спорів та при виконанні рішень господарських судів Державною виконавчою службою. Одержані результати можуть бут и предметом вивчення й аналізу в науково-дослідній роботі, а також при формулюванні пропозицій щодо вдосконалення діючого Господарського процесуального кодексу, Закону `Про виконавче провадження` та інших нормативних актів з питань захисту прав суб'єктів господарювання при розгляді господарських справ та при виконанні рішень господарських судів. Результати дослідження використано при розробці спецкурсу `Виконавче провадження`, навчальної дисципліни `Господарський процес` і їх методичному забезпеченні. Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що вперше комплексно досліджено особливості захисту прав і законних інтересів суб'єктів господарювання в господарському процесі та у виконавчому провадженні, обгрунтовано пропозиції по доповненню діючого Господарського процесуального кодексу, а також по доповненню Закону `Про виконавче провадження`. Сферою використання є господарські суди, відділи Державної виконавчої служби, вищі учбові заклади.`

Дата захисту: 25.12.2001

Місце захисту: Донецький національний університет

Науковий керівник: Чувпило О.О., д.ю.н., проф., 12.00.04. .