Ціна: Зателефонуйте, аби уточнити ціну


Федоренко Тетяна Миколаївна

Вплив християнства на формування правової системи Київської Русі з кінця X по 40-ві роки XIII століття

 

Анотація: У дисертації досліджується вплив християнства на формування давньоруського права епохи Київської Русі кінця X по 40-ві роки XIII століття. Висвітлено правові явища, що сформувались під впливом християнства та соціальні механізми, яки забезпечували даний влив. Розкрито становлення церковної системи права та її взаємодію із світської системою права. Визначено процес розвитку церковної юрисдикції та вплив християнства на правосвідомість та правову культуру Київської Русі.

Дата захисту: 11.01.2002

Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: Чехович Валерій Анатолійович, к.ю.н., доц., 12.00.01. .