Ціна: UAH 100


Пащенко Олександр Миколайович

Розвиток і кодифікація земельного законодавства України.

 

Анотація: `Дисертаційне дослідження присвячене аналізу закономірностей розвитку вітчизняного земельного законодавства та процесу його кодифікації, своєрідності і взаємозв'язку етапів розвитку і кодифікації земельного законодавства України. Досліджуються наукові концепції та тенденції розвитку і кодифікації земельного законодавства України, розглядаються можливості загальногалузевої та внутрішньогалузевої кодифікації земельного законодавства, проведено аналіз чинних кодифікованих актів земельного законодавства України. Сформульовані висновки та рекомендації щодо формування і кодифікації нового земельного законодавства України.`

Дата захисту: 07.12.2001

Місце захисту: Одеська державна юридична академія

Науковий керівник: Погрібний Олексій Олексійович, д.ю.н., проф., 12.00.06. .