Ціна: Зателефонуйте, аби уточнити ціну


Орловський Олег Ярославович

Зміст трудових правовідносин в сучасних умовах

 

Анотація: Розглядається зміст трудових правовідносин в нових умовах господарювання, проводиться аналіз трудових правовідносин в діяльності юридичних осіб різних організаційно-правових форм господарювання, досліджуються способи визначення змісту трудо-вих правовідносин у перехідний період. Особлива увага приділяється специфіці реалізації трудових прав та обов'язків суб'єктів трудових правовідносин на підприємствах, в установах, організаціях різних форм власності та господа-рювання. Обгрунтовуються конкретні рекомендації щодо вдосконалення діючого законодавства та практики його застосування

Дата захисту: 13.12.2001

Місце захисту: Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича

Науковий керівник: Безугла Ярослава Іванівна, к.ю.н., доц., 12.00.05. .