Ціна: Зателефонуйте, аби уточнити ціну


Комарницький Вадим Іванович

Правові питання соціального партнерства в Україні.

 

Анотація: `Дисертація присвячена правовим питанням соціального партнерства в сучасних умовах України. В роботі досліджено теоретичні та організаційні основи соціального партнерства в системі суспільних відносин по праці. Через огляд літератури з питань соціального партнерства розкрито генезис його правового регулювання в Україні. Здійснено аналіз загального вчення про суб'єкти трудового права та визначені й проаналізовані суб'єкти соціального партнерства на державному рівні, рівні підприємства, організації, установи. На цій основі визначені правові засади соціального партнерства, що закріплюються в Генеральних угодах України, угодах галузевого та регіонального рівнів. Особливу увагу приділено проблемам формування правового механізму соціального партнерства на підприємствах, в установах, організаціях. На підставі проведеного аналізу сформульовано та обгрунтовано низку пропозицій щодо вдосконалення правової бази соціального партнерства в Україні. Ключові слова: соціальне , партнерство, трудове право, суб'єкти п равовідносин у сфері трудового права, наймані працівники, трудовий колектив, профспілковий орган, держава, право на колективні переговори, право на об'єднання, колективний договір. Генеральна угода, страйк.`

Дата захисту: 14.12.2001

Місце захисту: Черкаський інститут управління

Науковий керівник: Прокопенко Володимир Іванович, д.ю.н., проф., 12.00.05. .