Ціна: Зателефонуйте, аби уточнити ціну


Анісімова Марина Федорівна

Зобов'язання України щодо прав людини у зв'язку зі вступом до Ради Європи

 

Анотація: `Дисертація присвячена проблемам виконання Україною своїх членських зобов'язань перед Радою Європи, які стосуються забезпечення і захисту прав людини. В ній простежується шлях України до Ради Європи, у систематизованому вигляді за кількісними, якісними та змістовними показниками детально аналізується стан та динаміка виконання державних зобов'язань перед європейською спільнотою, за допомогою таких критеріїв як реформування суду, прокуратури, системи юридичної освіти, перебудови роботи та структури пенітенціарної системи тощо з'ясовуються фактори, що гальмують їх чітке та своєчасне виконання і формулюються рекомендації щодо їх усунення, на прикладах деяких громадянських прав (права на життя, права на свободу пересування і вільний вибір місця проживання, права на свободу світогляду та віросповідання) досліджується відповідність чинного законодавства України вимогам європейської Конвенції про права та основні свободи людини і вносяться конкретні пропозиції щодо його вдосконалення.`

Дата захисту: 03.12.2001

Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: Рудоквас Олександр Степанович, к.ю.н., доц., 12.00.02. .