Ціна: Зателефонуйте, аби уточнити ціну


Бондаренко Ірина Миколаївна

Правова регламентація господарської діяльності казенних підприємств

 

Анотація: `Об'єкт дослідження: особливості правового положення казенних підприємств, їх господарської діяльності та взаємодії з ними державних органів з приводу реалізації управлінської функції держави як власника майна казенних підприємств. Мета дослідження: комплексна розробка положень, що визначають правову природу державного регулювання господарських відносин, контроль за господарською діяльністю казенних підприємств. Методи дослідження та апаратура: діалектичний метод пізнання дійсності, формально-логічний, системно-структурний, порівняльно-правовий. Теоретичне та практичне значення дослідження полягає в тому, що викладені в роботі висновки та пропозиції можуть бути використані в ході подальшого розроблення як загальних проблем правового регулювання господарських відносин в Україні, так і конкретних питань правової регламентації господарської діяльності казенних підприємств в Україні. Отримані результати дослідження можуть використовуватися при удосконаленні нормативної бази, що регулює господарську діяльніс ть казенних підприємств, а також у правозастосовчій практиці. Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що дисертація є першим в українській правовій літературі монографічним дослідженням теоретичних і практичних питань правової регламентації господарської діяльності казенних підприємств, проведено розподіл напрямків регламентації діяльності казенних підприємств, які охоплюють діяльність, що пов'язана із: певними функціями держави, отриманням коштів по відповідних каналах, розвитком збиткових, але життєво необхідних виробництв, вперше розглянуто роль казенних підприємств у правовідносинах, що регулюють оподаткування: коли казенні підприємства виконують роль платника податків (непрямі податки, місцеві податки та збори) і коли - податкових агентів, вперше розглядається державний контроль за діяльністю казенних підприємств як сукупність дій, що мають наскрізний характер й реалізуються з моменту утворення казенних підприємств та протягом всього періоду їх діяльності. Сферою використання є нормотворч і органи центральної влади, органи місцевого самоврядування, податкові адміністрації, Фонд державного майна України, Національний банк України, вищі учбові заклади.`

Дата захисту: 29.11.2001

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Жушман В.П., к.ю.н., доц., 12.00.04. .