Ціна: Зателефонуйте, аби уточнити ціну


Радзивілюк Валерія Вікторівна

Санація як судова процедура банкрутства: порівняльно-правове дослідження

 

Анотація: Дисертація містить комплексний аналіз правового регулювання судової процедури санації в законодавстів України, а також аналогічних їй процедур в законодавстві Англії, Болгарії, Казахстану, Молдови, Німеччини, Польщі, Росії, США, Франції, Чехії. Досліджуються історичні передумови становлення інституту санації, звязок цього інституту та спільні риси з його історичним попередником - адміністарацією по справах торгових. Здійснюється аналіз доктринальних та легальних визначень судової продедури санації, сформульовано визначення вказаної процедури. На основі використання різноманітни х класифікаційних підстав розроблена та наведена розгорнута класифікація санаційних процедур. Розкриті зміст судової процедури санації та її місце у системі процедур запобігання банкрутству. Досліджуються умови та порядок введення судової процедури санації за законодавством України та аналогічних їй процедур за законодавством зарубіжних країн, а також механізм здійснення судової процедури санації та аналогічних їй процедур. Вроб оті автором викладені теоретичні висновки та практичні рекоменгдації по вдосконаленню Закону України `Про відновлення платостароможності боржника або визнання його банкрутом`.

Дата захисту: 12.12.2001

Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: Пронська Граціела Василівна, д.ю.н., проф., 12.00.04. .