Ціна: UAH 100


Оболенцев Валерій Федорович

Актуальні проблеми латентної злочинності

 

Анотація: У дисертації розглядаються дискусійні питання про поняття латентної злочинності, латентності та латентизації. В роботі на прикладі 23 найбільш поширених видів злочинів визначений обсяг (рівень) латентної злочинності, наведені поправочні коефіціенти відповідно до цих злочинів. Розглядаються методи виявлення та виміру латентної злочинності, розкриваються причини та негативні наслідки латентної злочинності. Сформульовані конкретні заходи, що повинні здійснюватися заради скорочення латентної злочинності.

Дата захисту: 02.11.2001

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Даньшин Іван Миколайович, д.ю.н., проф., 12.00.08. .