Ціна: Зателефонуйте, аби уточнити ціну


Мохамед Абдулла Хассан Яхлеф

Міжнародно-правові проблеми створення єдиного митного простору в арабському регіоні.

 

Анотація: `Дисертаційна робота присвячена дослідженню міжнародно-правових питань створення та діяльності Арабського спільного ринку.Основну увагу приділено розгляду особливостей розвитку митних систем окремих арабських країн, аналізу існуючих в арабському регіоні різноманітних форм регіональної і субрегіональної економічної інтеграції, перш за все з точки зору митно-правових аспектів їх діяльності, виявленню специфіки тенденцій, властивих арабським інтеграційним процесам на сучасному етапі розвитку.Аналізуючи основи, принципи діяльності і характерні риси існуючих в світі різних форм економічної інтеграції держав, автором виявляються всі можливі елементи, що можуть становити інтерес для подальшого розвитку процесу інтеграції та створення єдиного митного простору в арабському регіоні.`

Дата захисту: 03.12.2001

Місце захисту: Київський нацiональний унiверситет iм. Тараса Шевченка, кафедра загальної i молекулярної генетики

Науковий керівник: Козьяков Сергій Юрійович, к.ю.н., доц., 12.00.03. .