Ціна: Зателефонуйте, аби уточнити ціну


Мельник Світлана Борисівна

Монопольне (домінуюче) становище суб'єкта господарювання на ринку

 

Анотація: `Об'єкт дослідження: монопольне (домінуюче) становище суб'єкта господарювання на ринку з точки зору його правових аспектів, у тому числі, зловживання ним. Мета дослідження: комплексний аналіз чинного вітчизняного антимонопольного законодавства стосовно монопольного (домінуючого) становища суб'єктів господарювання на ринку та протидії зловживанню ним, практики його застосування і вироблення на цій основі конкретних пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання в цій сфері. Методи дослідження та апаратура: формально-логічний, історичний аналіз, системно-структурний, порівняльно-правовий. Теоретичне та практичне значення дослідження полягає в тому, що викладені в роботі висновки та пропозиції можуть бути використані в законотворчому процесі. Прикладний характер дослідження дозволяє використовувати його результати в діяльності органів Антимонопольного комітету України. Положення дисертації можуть бути використані в навчальному процесі при читанні лекцій та проведенні практичних занять за курсом `Госпо дарське право`. Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що в роботі вперше у вітчизняній юридичній науці здійснений комплексний аналіз монопольного (домінуючого) становища суб'єкта господарювання на ринку з точки зору його регулятивних та охоронних правових аспектів, сформульовані основні риси монопольного (домінуючого) становища суб'єкта господарювання на ринку, визначені правові наслідки такого становища і виявлені основні стадії процедури визначення монопольного (домінуючого) становища. Визначені основні напрямки державного регулювання діяльності монопольних утворень. Надане поняття зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку та визначені його ознаки. Зловживання монопольним (домінуючим) становищем відокремлене від інших порушень законодавства про захист економічної конкуренції. Сферою використання є нормотворчі органи центральної влади, арбітражні суди, органи Антимонопольного комітету України, вищі учбові заклади.`

Дата захисту: 25.09.2001

Місце захисту: Одеська державна юридична академія

Науковий керівник: Саніахметова Н.О., д.ю.н., 12.00.07. .