Ціна: Зателефонуйте, аби уточнити ціну


Безух Олександр Васильович

Захист від недобросовісної конкуренції у сфері промислової власності

 

Анотація: Об'єкт дослідження: відносини, які виникають внаслідок порушення правил, торгових та інших чесних звичаїв у підприємницькій діяльності, неправомірного використання чужих інтелектуальних продуктів з комерційною метою і досягнення переваг в конкуренції. Мета дослідження: визначення сутності правовідносин у сфері недобросовісної конкуренції та її припинення, висвітлення місця норм захисту від недобросовісної конкуренції в системі охорони промислової власності, розробка рекомендацій по вдосконаленню чинного законодавства України стосовно захисту від недобросовісної конкуренції. Методи дослідження: історико-правовий, порівняльно-правовий, аналітико-синтетичний, структурно-функціональний, формально-логічний. Теоретичне та практичне значення дослідження полягає в тому, що розроблено комплекс взаємопов'язаних наукових положень та засобів щодо захисту від недобросовісної конкуренції і неправомірного використання інтелектуальних продуктів в господарській діяльності та їх впливу на процес конкуренції. Визначені м ежі взаємопроникнення інституту промислової власності і конкурентного права, стосовно захисту від недобросовісної конкуренції. Дослідження захисту від недобросовісної конкуренції з позиції теорії права надало можливість встановити правову природу цього явища. Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що визначено місце захисту від недобросовісної конкуренції в системі права: захист від недобросовісної конкуренції відноситься до об'єктів права промислової власності і є самостійним об'єктом цього інституту права. Дано визначення недобросовісної конкуренції як антиконкурентних дій чи бездіяльності суб'єктів господарювання. Встановлено, що охорона об'єктів інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до спеціальних законів, із застосуванням законодавства про захист від недобросовісної конкуренції має кумулятивний характер та є більш ефективним. Захист від недобросовісної конкуренції здійснюється не шляхом надання виключних прав, а на підставі імперативного припису держави, зафіксованого вз аконодавстві та визнаного загальним принципом. Сферою використання є нормотворчі органи центральної влади, суб'єкти господарської діяльності, Антимонопольний комітет України та його територіальне відділення, вищі учбові заклади.

Дата захисту: 25.09.2001

Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: Щербина В.С., д.ю.н., проф., 12.00.04. .