Ціна: UAH 100


Ковальова Валентина Василівна

Шляхи удосконалення організації експертно-криміналістичної служби МВС України.

 

Анотація: ` Об'єкт дослідження - структура побудови експертно-криміналстичної служби МВС України. Мета дослдження - розробка теоретичних та практичних напрямів удосконалення правових, організаційних та техніко-криміналістичних основ діяльності експертно-криміналістичної служби Укра'їни. Методи дослідження та апаратура - а) з агально-наукові (історико-правовий, формально-логічний, порівняльний), б) окремо-наукові (логічний, функціональний та моделювання), в) статистичні (спостереження, зведення, аналізу). Теоретичні результати і новизна - дисертація е першим, з моменту проголошення України незалежною державою, монографічним дослідженням, у якому зроблено спробу дослідити і визначити пріорететні шляхи вдосконалення організації діяльності експертно-криміналістичної служби МВС України. Практичні результати і новизна -дисертації визначаються тим, що вона виконана з урахуванням особливостей реформування кримінально-процесуального законодавства та сучасних потреб правоохоронної діяльності у застосуванні техніко-кримінал істичних засобів і методів роботи з слідами злочину. Обраний пдхід дозволив сформулювати пропозиції щодо вдосконалення діяльності експертно-криміналістичної служби, оптимізації роботи органів досудового слідства. Матеріали дослідження можуть бути використані для вдосконалення законодавчого та відомчого норматиано-правового регулювання діяльносі експертно-криміналістичної служби, взаемодії з іншими підрозділами органів внутрішніх справ в процесі розслідування злочинів. Матеріали дисертації можуть бути використані в навчальному процесі при викладанні курсу криміналістики та спецкурсів, а також при написанні окремих розділів підручників та посібників з курсу криміналістики. Предмет і ступінь впровадження - законодавчі пропозиції направлені до Робочої групи з підготовки нового КПК України. Вони використовуються під час проведення занять з криміналістики в національній академії внутрішніх справ України та донецькому національному університеті. Ефективність впровадження - висновки по дисертації та пропозиції зудоск оналення діяльності криміналістичної служби отримали позитивну оцінку. Сфера використання - законодавчий та навчальний процес, діяльність органів досудового слідства та експертно-криміналістичної служби МВС України.`

Дата захисту: 19.09.2001

Місце захисту: Національна академія внутрішніх справ України

Науковий керівник: Біленчук Петро Дмитрович, к.ю.н., доц., 12.00.09. .