Ціна: UAH 100


Яковлєв Юрій Вікторович

Командитні товариства як суб'єкти підприємницької діяльності.

 

Анотація: У дисертації вперше в українській цивільно-правовій науці спеціально досліджується корпоративна природа командитних товариств як суб'єктів підприємницької діяльності. Приділяється увага перевагам здійснення підприємницької діяльності у формі командитного товариства: сполучення власності і управління, простота організації і діяльності` велика ступінь довіри, швидка адаптація до умов ринку, можливість мобілізовувати власні кошти на швидке збільшення обсягів діяльності, низька капіталомісткість та інші. Досліджується правова природа, сутність та особливість командитних товариств, визначається особливість союзів між їх учасниками та вкладниками. Значну увагу приділено виявленню особливостей розвитку законодавства про командитні товариства як в Україні, так і в зарубіжних країнах. Йдеться про характерні риси командитного товариства як юридичної особи, його внутрішні та зовнішні ознаки. Вказуються особливості створення, діяльності і припинення командитних товариств, недоліки чинного законодавства, внесено пр опозиції щодо його удосконалення. Ключові слова: підприємництво, мале підприємництво, командитне товариство, товариство на вірі, юридична особа, корпоративне право, засновницький договір.

Дата захисту: 02.07.2001

Місце захисту: Національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Шишка Роман Богданович, к.ю.н., доц., 12.00.03. .