Ціна: Зателефонуйте, аби уточнити ціну


Алексєєнко Ігор Григорович

Європейська модель конституційної юстиції: теоретико-правові проблеми становлення та розвитку

 

Анотація: Дисертація присвячена теоретичному аналізу судового конституційного контролю, закономірностей і особливостей розвитку, організації і функціонування органів конституційної юстиції європейської моделі в зарубіжних країнах. У роботі проведений комплексний аналіз джерел судового конституційного права і процесу як зарубіжних країн, так і України, на підставі яких здійснена наукова розробка теоретичних положень, а також практичних пропозицій і рекомендацій по вдосконаленню національного законодавства про конституційне правосуддя. Аналіз нормативних актів дозволив виробити ряд рекомендацій щодо удосконалення національної законодавчої бази конституційної юстиції відносно внутрішньої структури органів, гарантій суддів Конституційного суду їх матеріального і соціального забезпечення, розширення сфери юрисдикції.

Дата захисту: 06.07.2001

Місце захисту: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

Науковий керівник: БОБРОВНИК С.В., к.ю.н., с.н.с., 12.00.01. .