Ціна: UAH 100


Карманов Євген Вадимович

Договір банківського вкладу (депозиту) в іноземній валюті

 

Анотація: Дисертація присвячена комплексному дослідженню договору банківського вкладу (депозиту) в іноземній валюті. Аналізуються етапи розвитку, процес становлення законодавства, що регулює банківські валютні цивільно-правові відносини. Досліджуються юридична природа валюти та валютних операцій, а також їх функцій.У роботі досліджуються наукові проблеми договору банківського вкладу (депозиту) в іноземній валюті, проблеми його законодавчого врегулювання, співвідношення з іншими цивільно-правовими договорами. Проаналізовані особливості укладання, змісту і виконання договору банківського вкладу (депозиту) в іноземній валюті.Сформульовані наукові висновки та пропозиції щодо вдосконалення Цивільного кодексу України з питання, що стосується регулювання договору банківського вкладу (депозиту) в іноземній валюті.

Дата захисту: 02.07.2001

Місце захисту: Національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Азімом Чингизхан Нуфатович, д.ю.н., проф., 12.00.03. .