Ціна: Зателефонуйте, аби уточнити ціну


Шуміло Інеса Анатоліївна

Відповідальність за порушення законодавства про захист конкуренції

 

Анотація: `Об'єкт дослідження: охоронні правовідносини, пов'язані із захистом економічної конкуренції в господарській діяльності. Мета дослідження: комплексний науковий аналіз юридичної відповідальності за порушення законодавства про захист конкуренції, формування теоретичних положень та практичних висновків, спрямованих на розвиток теорії господарського права, вдосконалення господарського законодавства та практики правозастосування. Методи дослідження та апаратура: системно-структурний аналіз, аналітико-синтетичний, компаративний аналіз, історико-генезисний аналіз. Теоретичне значення полягає в отриманні цілісної роботи, в якій міститься системний аналіз теоретичних і практичних аспектів юридичної відповідальності за антиконкурентні правопорушення, у роботі сформульовано конкретні пропозиції щодо вдосконалення національного законодавства про захист економічної конкуренції. Вперше у вітчизняній юридичній науці обґрунтоване поняття конкурентних правовідносин та антиконкурентного правопорушення, запропонована їх кл асифікація, здійснено комплексний аналіз заходів юридичної відповідальності за антиконкурентні правопорушення та визначені напрямки підвищення ефективності господарсько-правових санкцій, запропоновані критерії, що дозволять правозастосовчим органам при обранні санкції враховувати тяжкість правопорушення, стимулювати добросовісну конкуренцію між суб'єктами господарювання. Сферою використання є нормотворчі органи центральної влади, арбітражні суди, антимонопольні органи, вищі учбові заклади.`

Дата захисту: 19.06.2001

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Гайворонський В.М., д.ю.н., проф., 12.00.04. .