Ціна: Зателефонуйте, аби уточнити ціну


Гринюк Роман Федорович

Правовий статус комунальних підприємств в Україні

 

Анотація: `Об'єкт дослідження: сукупність господарських відносин, що виникають у процесі створення і функціонування комунальних підприємств. Мета дослідження: визначення місця комунальних підприємств у системі суб'єктів господарювання, виявлення особливостей їх правового статусу і розробка пропозицій та рекомендацій, спрямованих на удосконалення чинного законодавства України про комунальні підприємства. Методи дослідження та апаратура: науково-історичний аналіз, формально-логічний, діалектичний, методи аналізу і синтезу, системно-структурний, порівняльно-правовий, компаративний. Теоретичне та практичне значення дослідження полягає в тому, що воно може бути використано у наступних наукових розробках щодо вдосконалення регулювання діяльності комунальних підприємств в Україні, а також в практиці створення комунальних підприємств, організації управління ними, для удосконалення діючого законодавства, визначення шляхів, способів створення і правової форми підприємств, заснованих на комунальній формі власності. На основ і дослідження розроблений ряд тем навчального курсу `Комунальне право України` і спецкурс `Правові основи управління комунальною власністю`, а також методичне забезпечення до них. Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що вперше комплексно досліджені особливості правового статусу комунальних підприємств у нових економічних умовах, теоретично обгрунтоване і сформульоване поняття комунального підприємства як суб`єкта господарської діяльності, визначені його особливості. Удосконалені ключові для правового статусу комунального підприємства поняття `спеціальної правосуб`єктності`, `унітарного підприє-мства`, `комунального господарства`. Обґрунтована необхідність внесення змін і доповнень до чинного законодавства, а також розроблені пропозиції щодо проекту закону `Про право комунальної власності`. Сферою використання є нормотворчі органи центральної влади, органи місцевого самоврядування, вищі учбові заклади.`

Дата захисту: 19.06.2001

Місце захисту: Донецький національний університет

Науковий керівник: Волков В.Д., к.ю.н., проф., 12.00.04. .