Ціна: UAH 100


Лазор Валерій Васильович

Юридичні та соціальні аспекти сутності трудового договору у сучасних умовах.

 

Анотація: У дисертації досліджуються поняття та сутність трудового договору у ринкових умовах розвитку України. Аналізуються законодавство та правозастосовча практика з позицій збереження гуманістичної сутності трудової угоди. Захищаються нові наукові висновки і положення з правових питань регулювання трудових відносин на сучасному етапі, обґрунтовуються рекомендації щодо удосконалення КЗпП, ряду галузевих законів України. Результати роботи знайшли своє відображення у навчальному процесі і пропозиціях про зміну редакції ст. 21 КЗпП. Ключові слова: трудовий договір, трудові правовідносини, майнова ознака, соціальна суть, гуманістична функція, ринкові відносини.

Дата захисту: 30.06.2001

Місце захисту: Східноукраїнський національний університет

Науковий керівник: Шаповалова Ольга Вікторівна, к.ю.н., доц., 12.00.05. .