Ціна: Зателефонуйте, аби уточнити ціну


Чернадчук Віктор Дмитрович

Відшкодування моральної шкоди при порушенні трудових прав.

 

Анотація: `Дисертацію присвячено дослідженню питань відшкодування мральної шкоди, заподіяної порушенням трудових прав. У роботі досліджено зміст і сформульовано визначення поняття моральної шкоди, заподіяної порушенням трудових прав, проведено її класифікацію, визначено поняття відповідальності за заподіяну працівникові моральну шкоду, а також визначено умови настання цієї відповідальності, проведено дослідження цих умов і зроблено висновки щодо їх застосування при вирішенні питання про притягнення до відповідальності за заподіяну працівникові моральну шкоду. Обгрунтовано доцільність виділення виділення та виділено критерії визначення розміру відшкодування заподіяної працівникові моральної шкоди, а також визначено систему цих критеріїв. Запропоновано методику визначення розміру відшкодування власником підприємства установи і організації або уповноваженим ним органом моральної шкоди, заподіяної працівникові.`

Дата захисту: 25.05.2001

Місце захисту: Харківський державний педагогічний університет

Науковий керівник: Процевський Олександр Іванович, д.ю.н., проф., 12.00.05. .