Ціна: Зателефонуйте, аби уточнити ціну


Богун Віктор Павлович

Правове регулювання розрахунків в іноземній валюті у зовнішньоекономічних відносинах

 

Анотація: `Об'єкт дослідження: відносини в сфері розрахунків, що здійснюються суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності. Мета дослідження: вироблення конкретних пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання механізму розрахунків в іноземній валюті у сфері зовнішньоекономічних відносин. Методи дослідження та апаратура: системно-структурний аналіз, аналітико-синтетичний, компаративний аналіз, історико-генезисний аналіз. Теоретичне значення полягає в отриманні цілісної роботи, в якій міститься системний аналіз теоретичних і практичних аспектів розрахунків в іноземній валюті у зовнішньоекономічних відносинах в розрізі їх публічно-правового та приватно-правового регулювання, у роботи сформульовано конкретні пропозиції щодо вдосконалення національного законодавства про розрахунки в сфері зовнішньо-економічних відносин. Вперше у вітчизняній юридичній науці проведено цілісний аналіз законодавчого і договірного регулювання розрахунків в іноземній валюті за експортно-імпортними господарськими операціями, процес розр ахунків проаналізовано не як просто банківську операцію, а як достатньо складний механізм, правове регулювання якого базується на органічному поєднанні публічно-правових та приватно-правових засад, обгрунтовані зміни щодо вдосконалення механізму накладення економічних санкцій за порушення законодавства про розрахунки в іноземній валюті. Сферою використання є нормотворчі органи центральної влади, арбітражні суди, вищі учбові заклади.`

Дата захисту: 11.04.2001

Місце захисту: Інститут економіко-правових досліджень НАН України

Науковий керівник: Мамутов В.К., д.ю.н., проф., 12.00.04. .