Ціна: Зателефонуйте, аби уточнити ціну


Халаїм Ніна Олексіївна

Правова охорона промислових зразків в Україні.

 

Анотація: Дисертація містить комплексний аналіз правової природи промислового зразка, правовідносин, що виникають з приводу патентної охорони промислового зразка, зокрема при наданні та здійсненні права на промисловий зразок, також правові аспекти функціонування та попередження порушень виключного права на промисловий зразок у сфері господарювання. Основна увага в дисертаційному дослідженні надається розробці пропозицій щодо удосконалення законодавства у галузі промислової власності і їх теоретичному обґрунтуванню. Результатом такого дослідження стало введення пропозицій щодо змін у вітчизняне законодавство і, зокрема, відмінного від чинного поняття `промислового зразка`, введення понять `суттєві ознаки промислового зразка`, `введення в господарський оборот виробу, виготовленого із застосуванням запатентованого промислового зразка`, розробка попереджувальної ухвали, а у правову літературу - змісту права на промисловий зразок, функцій патенту на промисловий зразок.

Дата захисту: 24.04.2001

Місце захисту: Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка

Науковий керівник: Щербина Валентин Степанович, д.ю.н., проф., 12.00.04. .