Ціна: Зателефонуйте, аби уточнити ціну


Аль-Захарна Салім Мухаммед Сааді

Міжнародна кримінальна відповідальність індивідів за злочин геноциду.

 

Анотація: `Дисертація присвячена дослідженню проблеми міжнародної кримінальної відповідальності індивідів за злочин геноциду. Висвітлено генезис і розвиток поняття злочину геноциду в міжнародному праві, проаналізовані елементи його юридичного складу, зокрема, дана характеристика специфічного наміру як визначальної ознаки цього злочину, а також об'єкта геноциду та кримінальних діянь, що становлять його об'єктивну сторону. Показано природу й основний зміст Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього 1948 р. і досліджено практичні проблеми її міжнародної та внутрішньодержавної імплементації. Розглянуто правовий та інституційний механізми міжнародної кримінальної відповідальності осіб, винних у скоєнні актів геноциду. Досліджено проблему взаємозв'язку міжнародної індивідуальної кримінальної відповідальності та відповідальності держави за злочин геноциду.`

Дата захисту: 16.03.2001

Місце захисту: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

Науковий керівник: ДЕНИСОВ В.Н., д.ю.н., проф., 12.00.11. .